درباره ما

مجموعه چوبینیک تا کنون بیش از هزاران قرقره برای صنایع مختلف ساخته است و توان طراحی و تولید بالا در ساخت انواع قرقره‌های چوبی را دارد.
مشخصه‌ی اصلی قرقره‌های ما امکان سفارشی سازی در ابعاد و رنگ‌ و چاپ اختصاصی است.